Topp
 
     Tillbaka till startsidan
MEDLEMSSKAP
STYRELSEN
DHF -TRYCKSAKER
MEDLEMSBLADET  
     Shimmyn
PRESENTATIONER  
    Dalarö och Hembygdsföreningen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Mailbox:    information@dalarohembygd.se  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020    VERKSAMHETSPLAN 2021    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021     DHF STADGAR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Dataskyddsförordningen: Dalarö Hembygdsförenings beaktande av krav enligt GDPR.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MEDLEMSSKAP                                                Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

Bli medlem

Mycket välkommen!

Ställ frågor till:

Funktion Telefon E-mail
Björn Åkerblom  Ordf.   501 501 00  bjorn.akerblom@telia.com
Gösta Maijgren   V.Ordf.   501 503 10  g.maijgren@telia.com
Klas Rosberg   Sekreterare   501 515 23  kr-kylk@telia.com
Gun Vaalundi  Kassör   076-7754405  gun.vaalundi@telia.com

 Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

 

Sponsring
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening
SWISH 0767754405

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

DALARÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE  

  Ledamot / Ordförande Björn Åkerblom
Odinsvägen 21
13770 Dalarö
08-501 501 00
073 3702 598
bjorn.akerblom@telia.com

  Ledamot / Vice Ordförande

Gösta Maijgren                 

Birkavägen 5 
13770 Dalarö 

08-501 503 10
070 6965669
g.maijgren@telia.com

  Ledamot / Sekreterare

Klas Rosberg

Jaktstigen 4 
13771 Dalarö 

08-501 515 23
070 6327227
rosberg@dalarokolbotten.se

  Kassör / Medlemsansvarig

Gun Vaalundi

Mästerlotsens väg 14
13770 Dalarö

-
076 7754405
gun.vaalundi@telia.com

Ledamot / IT-ansvarig / Bildmakare

Olle Dolk

Berghamnsvägen 45
13770 Dalarö  

08-947407
070 6275810
olle@dolk.biz

Ledamot / V. Sekreterare / Redaktör Shimmyn

Anders Bengtsson

Långuddsvägen 19
13770 Dalarö

-
070 7978108
anders.bengtsson@dalaro.info

Suppleant 1

Tommy Hedenström

Smådalarövägen 85
13770 Dalarö 

-
073 3710742
tommy.hedenstrom@telia.com

Suppleant 2

Eva Berglund Thörnblom

Rånövägen 21
13771 Dalarö 

-
070 9421050
eva.berglund.thornblom@gmail.com

 

  Revisor

Lars Palmgren

Heimdalsvägen 1
13770 Dalarö 

08-501 513 59
076 3754315
lars.palmgren@yahoo.se

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Av Dalarö Hembygdsförening utgivna trycksaker

Trycksakerna kan beställas via E-mail av vår Kassör.
Vissa finns även att köpa på Dalarö information AB, Odinsvägen 6A.

Förteckning över DHF trycksaker.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Medlemsbladet Shimmyn

Som medlem i Dalarö hembygdsförening får du fyra gånger per år medlemsbladet "Dalarö Shimmyn" med rapporter om aktuella frågor, kallelser till olika arrangemang och historiska återblickar.
Exempel: Nr 1 - 2008   -  Nr 2 - 2016 - Nr 2 2017
Förteckning över berättelser införda i medlemsbladet Dalarö Shimmyn.

För närmare upplysningar kontakta Gösta Maijgren g.maijgren@telia.com

  Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentationer

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (utan bilder)

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (med bilder)

En vandring på Dalarö (en längre presentation i färg)

En vandring på Dalarö (en lkortare presentation i s/v)

Pagoden på Dalarö torg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ansvarig för innehållet på denna sida är Björn Åkerblom