här hittar du snabbt huvudsidor och underliggande dokument                        Åter till Startsidan

 

Föreningen
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll
DHF Stadgar
Meddelande till hembygdsföreningens mailbox
Dataskyddsförordningen GDPR
Bli medlam i DHF
Styrelsens sammansättning
DHF trycksaker
Medlemsbladet Shimmyn
Förteckning över artiklar i medlemsbladet Shimmyn
Läs artiklar införda i medlemsbladet 1999 - nutid
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Utan bilder)
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Med bilder)
En vandring på Dalarö (En längre presentation)
På Gång
Aktuella händelser
Genomförda aktiviteter
Studiecirklar
Pågående studiecirklar
Månadens bild
Varje månad läggs en månadsbild ut
Förteckning över tidigare månadsbilder
Bildarkivet
Utdrag ur DHF:s bildarkiv med bildbeskrivning
Personbilder och vyer från Dalarö
450 bilder tagna 1925 - 1954
Tagna av fotograferna May Ek och hennes far Gideon 
Bildkavalkad
20 bilder med text
Kartor
Några av våra kartor från tidsperioden 1690 - 2022
Dalarö i förändring
Nybyggnation på Dalarö från 2009 till nutid
Litteratur / Film
Litteratur- och Filmförteckning
Året var
Information om betydelsefulla milstolpar i Dalarös historia
med fördjupande beskrivningar
Franzéns bod
Anders Franzéns museum i Fiskarhamnen
Dykarklockan vid Franzéns bod
Kontakt
Mailbox och kontakt med Styrelsen
Länkar
Till andra webbsidor som direkt eller indirekt berör Hembygdsföreningen

 

NÅGRA UTVALDA DOKUMENT

Pagoden på Dalarö torg  (Flytten och renoveringen av Pagoden på Dalarö torg)

Information i pagoden  (QR-kod)

Faktablad   (Några utvalda faktablad)

Dalarö 1200-2018   (Dalarö från historisk tid till nutid)

Tillfälliga pdf  (Tillfälligt utlagda filer)

En vandring på Dalarö  (En längre vandringsguide färg)

Rivning av Strand Hotell 2018  (Då man rev Strand Hotell för att bygga bostadsrätter)

Lyngsåsa före byggnationen 2016  (Lyngsåsa innan man började bygga bostadsrätter)

Lyngsåsa från 2016 - Nutid  (Följ byggnationen på Lyngsåsa)

Ny gångbro över Dalarö kanal 2008-09-20  (Ny gångbro lfts på plats över Dalarö kanal)

 

 


Läsa via QR-kod  (Översikt - Samlingsblad)