VÅRA STUDIECIRKLAR                                         Tillbaks till startsidan               Till Snabbval

Ingen förhandsanmälan.
__________________________________________________________________


Bildcirkeln - "Hitta historien".
Återstart måndagen den 29 januari 2018.
09.00 i Tullhuset plan 2.

Vi tittar på gamla fotografier och försöker identifiera dem.
Möte varannan måndag i Tullhuset plan 2 Kl. 09.00 -11.00.
 
Närmare upplysningar om cirkeln kan du få genom

Lars Palmgren  tel. 50151359.

 

__________________________________________________________________

Studiecirkeln - "Pensionat på Dalarö och dess närområde".
Startt måndagen den 22 januari 2018.
09.30 i Tullhuset plan 2.


Närmare upplysningar kan du få genom

Kristina "Kinna" Ahlmér tel. 0733-122761.

__________________________________________________________________

Studiecirkel  Smådalarö
Det resterande arbeten som inte har redovisats, kommer att presenteras när vi träffas i studiecirkeln om pensionat.

__________________________________________________________________

Lotsar på Dalarö
Det finns även en cirkel som
arbetar med "Lotsar och lotsarnas liv på Dalarö".
Denna cirkel har inga regelbundna möten.

Denna studie leds av Gösta Maijgren. tel. 0706-965669.

__________________________________________________________________

Affärsliv på Dalarö ur ett historiskt perspektiv.
Tillfälligt vilande.


Studiecirkeln ska ägna sig åt att gräva fram och dokumentera affärsverksamhet inklusive hantverkare, krögare och annat, med start så långt bak i tiden som möjligt och fram till våra dagar. Anders Franzén skrev i 350-årsboken ”Glimtar från Dalarö” att det fanns 117 olika serviceverksamheter för 80-90 år sedan. Hur många finns det i dag? 

Studieledare:

Kristina "Kinna" Ahlmér tel. 0733-122761.


__________________________________________________________________

Sensus studieförbund stöder vår cirkelverksamhet och annan utåtriktad verksamhet inom vår hembygdsförening, såsom guidningar på Dalarö och visningar av A. Franzén muséet.