Topp
 
     Tillbaka till startsidan
MEDLEMSKAP
STYRELSEN
DHF -TRYCKSAKER
MEDLEMSBLADET  
    Shimmyn
 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023   ► VERKSAMHETSPLAN 2024    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024 DHF STADGARDataskyddsförordningen: Dalarö Hembygdsförenings beaktande av krav enligt GDPR.

Meddelande till hembygdsföreningens mailbox: information@dalarohembygd.se  

MEDLEMSKAP                                                Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

2024

Ställ frågor om medlemskap till:

Funktion Telefon E-mail
Irene Karlzhon  Ordf.    irene.karlzohn@gmail.com
Gun Vaalundi  Kassör   076-7754405  gun.vaalundi@telia.com

Sponsring
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening
swishnummer 1234516134


 Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

DALARÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE  

Ledamot / Ordförande Irene Karlzohn
irene.karlzohn@gmail.com

Ledamot / Vice sekreterare

Gösta Maijgren                 

maijgreng@gmail.com

Kassör / Medlemsansvarig

Gun Vaalundi

gun.vaalundi@telia.com

Ledamot / IT-ansvarig / Bildmakare

Olle Dolk

olle@dolk.biz

Ledamot / Sekreterare / Redaktör Shimmyn

Anders Bengtsson

anders.v.bengtsson@telia.com

Suppleant 2

Jonas Sandell

n.jonas.sandell@telia.com

Suppleant 1

Claes Pettersson

claes.aspo@gmail.com

Du kan även nå oss via vår mailbox: information@dalarohembygd.se
Vår adress på Dalarö är: Dalaro Hembygdsförening Tullhuset Odinsvägen 6A 13770 Dalarö


Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Av Dalarö Hembygdsförening utgivna trycksaker

Trycksakerna kan beställas via E-mail av vår Kassör: gun.vaalundi@telia.com

 Förteckning över DHF trycksaker.

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Medlemsbladet Shimmyn

Som medlem i Dalarö hembygdsförening får du fyra gånger per år medlemsbladet "Dalarö Shimmyn":
med rapporter om aktuella frågor, kallelser till olika arrangemang och historiska återblickar.

Förteckning över artiklar införda i medlemsbladet Dalarö Shimmyn.

Läs artiklar införda i medlemsbladet Shimmyn.

För närmare upplysningar kontakta anders.bengtsson@dalaro.info

  Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

 

Se även: Faktablad som tar upp vissa historiska händelser och beskrivningar av Dalarö.

_

      
                         
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening Swiss 1234516134