Faktablad som tar upp vissa historiska händelser och beskrivningar av Dalarö.

Tillbaks till startsidan               Till Snabbval

  NÅGRA UTVALDA DOKUMENT:

 

A short presentation of Dalarö Local History Association and the community Dalarö.
With pictures.

A hike on Dalarö.
A longer color walking guide with start and finish at Dalarö square. 67 pages with pictures.

Affärsbyggnaden Odinsvägen 22 / Norbergs Livs SC235-ICA
Omfattar även tidigare verksamhet i byggnaden.

Aktivitetsparken i Schweizerdalen SC280
IP / Skate- och parkourpark / Motorikbana / Utegym / bouobana.

Amerikaberget SC301
Utsiktberget invid Birger Jarlsvägen.

Anders Franzén SC328
Marinarkeilogen A. F. mest känd för lokaliseringen av regalskeppet Vasa.
och
A. F. museum / den gamla boden som han använde vid vrakforskning.

August Strindberg och Dalarö. SC219
Författaren och periodvis forskare inom naturvetenskap och ockulism samt fotografi och måleri. 

Badhytter SC265
Vid badstranden i Schweizerdalen.

Barnbördshuset / Förlossningshemmet SC320
Vasavägen 3 / Elsa Högberg.

Begravningsplatser / kyrkogårdar SC287
Vid Dalarö kyrka, vid Vadviken m. fl. platser.

Björnstugan SC129
Ett hus levnadsöde från 1700-talet till 2007.

Brandvärnet på Dalarö SC290
Brandredskap och bränder på Dalarö från 1600-talet till nutid.

Gammelgården / Fredrikshäll´. SC176
Församlingshemmet vid Odinsvägen 5.

Dalarö bageri. SC240
Odinsvägen 15. Första bageriet 1873 till nutid.

Dalarös första handelsbod. SC254.
Stenhuset - Affärshuset vid Odinsvägen - Hotellbrygga.

Dalarös första badhusläkare. SC271.
Pehr Gustaf Broman.

Dalaröhallen. SC303.
Idrottshallen vid Askfatsvägen 20, Dalarö 4:78.

Dalarö kallbadhus SC283
Det som fanns i Fiskarhamnen och det vid Dalarö Strandväg m.m.

Dalarö kanal SC285
Invigd 1939.

Dalarö kanal - Ny gångbro över Dalarö kanal  SC285B
Bilder då den nuvarande gångbron över Dalarö kanal lyfts på plats.

Dalarö Kyrka
En presentation av Dalarö kyrka.

Dalarö Lanthandel SC91
Odinsvägen 25 - och bakomliggande byggnad.

Dalarö skans SC2304
Inkl. försvarsanläggningen vid Skansberget.

Dalarö Torg SC275
Dalarös gamla torg och vårt nuvarande torg.

Dalarö under 800 år. SC276.
(Dalarö historia från 1200-talet  till nutid).

De första ångbåtarna som trafikerade Dalarö. SC282.
De första båtarna var hjulångarna Ran och
Ægir.

Dykarklockan vid Franzéns museum. SC329.
Dykarklockan en resa i tid och rum.

En vandring på Dalarö. 
En längre vandringsguide färg med start och mål vid Dalarö torg.

En vandring på Dalarö  / Entdecken sie Dalarö.
Vandringsguide på tyska från 2009.

En gammal Dalarögård.
Vid kvateret Kättingen, mellan Dvärgbacken 1 och Birger Jarlsvägen.

Fiskarhamnen / Huset invid vandrarhemmet Lotsen. SC281
Huset som varit Lots- / Tullvaktstuga, Tullens garage, våffelstuga och nu som kök till Vandrarhemmet Lotsen.

Gästgiveriverksamhet på Dalarö.
Uppdelat i 2 delar, SC191:
Gästgifverigård del 1.
Gästgifverigård del 2.

Gästgiveriverksamhet på Dalarö, komplettering.
Dalarövägen uppdelat i 5 delar, SC225:
Dalarövägen - historia - del 1.
Dalarövägen - postbefordran del 2.
Dalarövägen - söderut från Hökarängen, del 3.
Dalarövägen - gastgivargårdar längs vägen / Sanda-Berga, del 4.
Dalarövägen - vargar, del 5.

Eklunds udde. SC308
Skansberget / Nordost om Kroksbryggan.

Handelsbanken. SC279.
Fanns
Odinsvägen 23 mellan 1947 och 2021.

Handlaren Fredrik Norberg. SC322.
Den gamla Speceri- och Diversehandeln vid Odinsvägen 11.

Hembygdsföreningens verksamhet och ansvar.
En presentation av Dalarö Hembygdsförenings och dess arbete.

Hämta information via QR-kod  
Översikt över olika QR-koder- Ett samlingsblad.

Janssons Speceri- och Diversehandel invid Smådalarövägen. SC117.
som fanns här från1946 till 1995.

Klockstapeln vid Dalarö kyrka SC277.
Med sina två klockor / Kallad Basfiolfodralet.

Konstnärer på Dalarö SC315.
Konstnärer som vistats och verkat på Dalarö vid sekelskiftet 1900.

Lotsberget SC292
Det 25 höga Lotsberget med utsikt över Jungfrufjärden och Dalarö Ström.

Lotspassningshuset SC188
Lotspasshuset som blev vandrarhemmet Lotsen.

Lyngsåsa före byggnationen 2016.  
Lyngsåsa innan man började bygga bostadsrätter.

Lyngsåsa från 2016 - Nutid.  
Bilder från byggtiden.

Medikamentförråd / Apotek på Dalarö SC118
1855 - 1981.

Optiska telegrafen. SC234

Pagoden på Dalarö torg. SC223 och en kortare version SC274.
Flytten och renoveringen av Pagoden som nu står på Dalarö torg.

Persontransport med häst på Dalarö i början av 1900-talet. SC298-1.
Samt efterförjare persontransport med taxi och buss inom familjen Sviberg.

Post- och telgrafstation. SC119.
Som tidigare låg vid Postvägen 3.

Posthantering till och från Dalarö. SC284.
1636 - 2006.

Prästgården. SC278.
Vid Nedre Tegnervägen.

Resande till och från Dalaö. SC297.
Väntsalar och väntkurer för att åka med buss eller båt.

Rekommenderade utsiktplatser över vattnen runt Dalarö.
Höjd över havet på några platser på Dalarö och Smådalarö.
Vid några av dessa platser finns fin utsikt ut över Dalarös omgränsande
vatten.

Rivning av Strand Hotell 2018.  
Rivningen av Strand Hotell vid Hotellbryggan där man 2023 började schakta för att bygga bostadsrätter.

Rosenön SC155
Rosenön uppdelat i 7 delar, SC155:
Rosenön 1625-2016 SC155-1
Ägare, namn och öns namnbyten.
Rosenön SC155-2
Rosenöns olika olika utvecklingsstadier.
Rosenön 1700-1800 SC155-3
Smådalarö krog på Krogarholmen/Rosenön.
Rosenön 1917-1957 SC155-4
Då familjen Söderberg ägde ön.
Rosenön 1958-2008 SC155-5
Då statliga LKAB var ägare och hade Rosenön som kursgård.
Rosenön 1979-2008 SC155-6
Då Hyresgästföreningen ägde ön och hade den som kursgård.
Rosenön 2009--- SC155-7
Nilklas Zennströ köper Rosenön som sommarnöje.

Schweizerdalen / Askfatet SC266
Händelser genom året i detta område. 

Schweizerstil. SC286
Stilriktning i nordisk träbyggnadsarkitektur under 1840 – 1920-talet.

Skärgårdsmuseet i Tullhuset SC305
Som fanns där från 2004 till 2023.

Stormvarningssignal SC288
Repikan uppsatt på Lotsberget 2023.

Strindbergsstugan / Cap Strindberg  SC47
Stugan vid Birger Jarlsvägen 2 som Strindberg hyrde 1892.

Taxi - Buss   SC313
Persontransport till och från Dalarö exkl. transport med häst.

Tillgång till drivmedel på Dalarö SC314
Motorbränsle, fotogen och oljor etc. / 1920-2024.

Tullhuset på Dalarö SC264
Det gamla och det nuvarande tullhuset. 

Tullverksamhet som fanns på Dalarö SC300
Från 1636 till 1928. 

Varmbadhuset SC273
Badhuset som fanns i Fiskarhamnen från 1865 till 1952.

Varven på Korsholmen SC289
Wiholms varv i början av 1900-talet och från 1918 Korsholmsvarvet.

68 bilder med text som finns i Dalarö Hembygdsförenings bildramar i Tullhuset.

 

Är det något du söker utöver detta så hör av dig till vår mailbox: information@dalarohembygd.se