här hittar du snabbt huvudsidor och underliggande dokument                        Åter till Startsidan

 

Föreningen
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll
DHF Stadgar
Meddelande till hembygdsföreningens mailbox
Dataskyddsförordningen GDPR
Bli medlam i DHF
Styrelsens sammansättning
DHF trycksaker
Medlemsbladet Shimmyn
Förteckning över artiklar i medlemsbladet Shimmyn
Läs artiklar införda i medlemsbladet 1999 - nutid
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Utan bilder)
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Med bilder)
En vandring på Dalarö (En längre presentation)
A hike on Dalarö (a longer presentation in color)
A short presentation of Dalarö Local History Association and the community Dalarö  (with pictures)
Hembygdsföreningens verksamhet och ansvar
Historiska handelser och beskrivningar = Faktablad
På Gång
Aktuella händelser
Genomförda aktiviteter
Studiecirklar
Pågående studiecirklar
Månadens bild
Varje månad läggs en månadsbild ut
Förteckning över tidigare månadsbilder
Bildarkivet
Utdrag ur DHF:s bildarkiv med bildbeskrivning
Historiska handelser och beskrivningar = Faktablad
68 bilder för blädderramar i Haninges museum i Tullhuset
Personbilder och vyer från Dalarö
450 bilder tagna 1925 - 1954
Tagna av fotograferna May Ek och hennes far Gideon 
Bildkavalkad
20 bilder med text
Kartor
Några av våra kartor från tidsperioden 1690 - 2022
Dalarö i förändring
Nybyggnation på Dalarö från 2009 till nutid
Litteratur / Film
Litteratur- och Filmförteckning
Året var
Information om betydelsefulla milstolpar i Dalarös historia
med fördjupande beskrivningar
Franzéns bod
Anders Franzéns museum i Fiskarhamnen
Dykarklockan vid Franzéns bod
Kontakt
Mailbox och kontakt med Styrelsen
Länkar
Till andra webbsidor som direkt eller indirekt berör Hembygdsföreningen

Se även: Faktablad som tar upp vissa historiska händelser och beskrivningar av Dalarö.

 

Facebook:

  

 

Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembyghdsförening:


 

Meddelande till Dalarö Hembygdsförening: Information@dalarohembygd.se