Husbyggnation på Dalarö från 2009 - Nutid / Endast centrala Dalarö. PDF - dokument.

Rivning av Strand Hotell 2019. PDF - dokument.

Lyngsåsa före byggnationen 2016 PDF - dokument.

Lyngsåsa från 2016 - Nutid. PDF - dokumet.

Ny gångbro över Dalarö Kanal SC285.  PDF- dokument.

Lyngsåsa från 2016 - Nutid. PDF - dokumet.

Pagoden på Dalarö torg.  PDF- dokument.

Hänt på Dalarö 2023. Pdf - dokument.

Hänt på Dalarö 2022. Pdf - dokument.

Se även: Faktablad som tar upp vissa historiska händelser och beskrivningar av Dalarö.

________________________________________________________________________________________________________________________

Tillbaks till startsidan               Till Snabbval

Bilder och material kan du skicka till oss under adress:     information@dalarohembygd.se