Faktablad som tar upp vissa historiska händelser och beskrivningar av Dalarö.

 

NÅGRA UTVALDA DOKUMENT

Pagoden på Dalarö torg  
Flytten och renoveringen av Pagoden ´som nu står på Dalarö torg.

Information i pagoden
En kortfattad beskrivning av Pagoden.

Dalarö under 800 år
(Dalarö från historisk tid till nutid)

En vandring på Dalarö 
En längre vandringsguide färg med start och mål vid Dalarö torg.

A hike on Dalarö
A longer color walking guide with start and finish at Dalarö square.

A short presentation of Dalarö Local History Association and the community Dalarö
With pictures.

Rivning av Strand Hotell 2018  
Rivningen av Strand Hotell vid Hotellbryggan där man 2023 började schakta för att bygga bostadsrätter.

Lyngsåsa före byggnationen 2016  
Lyngsåsa innan man började bygga bostadsrätter.

Lyngsåsa från 2016 - Nutid  
Bilder från byggtiden.

Ny gångbro över Dalarö kanal 2008-09-20  
Bilder då den nuvarande gångbron över Dalarö kanal lyfts på plats.

Hembygdsföreningens verksamhet och ansvar
En presentation av Dalarö Hembygdsförenings och dess arbete.

Hämta information via QR-kod  
Översikt över olika QR-koder- Ett samlingsblad.

Dalarö Kyrka
En presentation av Dalarö kyrka.

En gammal Dalarögård
Vid kvateret Kättingen, mellan Dvärgbacken 1 och Birger Jarlsvägen.


Schweizerstil

Stilriktning i nordisk träbyggnadsarkitektur under 1840 – 1920-talet.

Rekommenderade utsiktplatser över vattnen runt Dalarö.
Höjd över havet på några platser på Dalarö och Smådalarö.
Vid några av dessa platser finns fin utsikt ut över Dalarös omgränsande
vatten.